Funderar du på att sälja?

Bernebring Fastighetsförmedling hjälper dig till en lyckad bostadsaffär.

Test 1

Test 2

Inför försäljning

När du bestämt dig för en försäljning av din bostad kontaktar du oss på Bernebring Fastighetsförmedling för råd och tips inför försäljningen.

Vi går igenom hur en försäljning går till och hur du som säljare kan förbereda dig.

Vi upprättar ett förmedlingsavtal som innebär att Bernebring Fastighetsförmedling tar hand om allt som gäller försäljningen av din bostad.

Kostnadsfri värdering

Vi på Bernebring Fastighetsförmedling erbjuder en kostnadsfri värdering av din bostad.
Kontakta oss för bokning och mer information.

Marknadsföring

Vi på Bernebring Fastighetsförmedling marknadsför våra objekt bl.a på internet via hemnet, vår hemsida och reklamutskick.

Försäkring

När du sålt ditt hus är du juridiskt ansvarig för så kallade dolda fel i 10 år, oavsett hur många gånger fastigheten säljs efter att du flyttat ut.

Vår försäkring för Säljare ger dig skydd vid krav från köparen avseende till exempel fukt eller mögelskador. Försäkringen gäller i 10 år från det att köpekontraktet undertecknats.

Kontakta oss för vidare information.

Vi kan även erbjuda BYTABOENDEFÖRSÄKRING – en försäkring för dubbla boendekostnader vid bostadsförsäljning, genom försäkringsförmedlaren Nordic Försäkringsbolag AB.

Bank

Vi har goda bankkontakter med framför allt: Nordea och SBAB.

Test 3

Visning

Vi på Bernebring Fastighetsförmedling har som uppgift att på ett objektiv sätt beskriva de möjligheter din bostad har.

Vi bokar in visningar och tar hand om spekulanterna, deras frågor och funderingar under visningen. Första intrycket är alltid viktigt. Därför är det viktigt att bostaden är välstädad och i ordning. Vid önskemål om homestyling förmedlar vi även dessa tjänster.

Budgivning

Mäklarens roll vid en försäljning är att vara en opartisk länk mellan köpare och säljare. Mäklaren får därmed inte vara ombud för någon av dem utan skall hjälpa båda parter.

Då en visning är avslutad påbörjas budgivning. Bernebring Fastighetsförmedling tillämpar öppen budgivning vilket innebär att högsta bud löpande redovisas till säljare och spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Det är alltid säljaren som i sista hand avgör vem som får köpa bostaden. Säljaren behöver således inte sälja till den som lämnat det högsta budet!

Kontraktskrivning

Då budgivningen är avslutad och säljare och köpare är överens om köpeskillingen träffas man för upprättande av köpekontrakt.

Mäklaren förbereder den juridiska biten och därefter träffas mäklare, säljare och köpare för att skriva under köpekontraktet.

I köpekontraktet står eventuella villkor som gäller för köpet vilket kan upphävas om de inte uppfylls!

Handpenning om 10% av köpeskillingen betalas när villkor för köpets fullbordan och bestånd uppfyllts.

Tillträde

På tillträdesdagen träffas mäklare, säljare och köpare på köparens bank. Det är på tillträdesdagen som slutbetalning sker.

Bernebring Fastighetsförmedling ombesörjer likvidavräkning och eventuell lösen av lån.

På tillträdesdagen upprättas även ett köpebrev som är det slutgiltiga dokument som bevisar att köpet är genomfört enligt de villkor i köpekontraktet samt att hela köpeskillingen är betald.