Tjänster

Bernebring Fastighetsförmedling erbjuder dig som kund en rad olika tjänster som kan vara till hjälp när du vill köpa ett nytt boende eller när du ska sälja ditt befintliga boende.

Kostnadsfri värdering

Vi kommer hem till dig och utför en kostnadsfri muntlig värdering av ditt boende, helt utan förpliktelser. Om du väljer att gå vidare med försäljning hjälper vi dig med rådgivning och hur du kan förbereda dig för att göra en så bra bostadsaffär som möjligt. Givetvis utför vi även skriftliga bankvärderingar.

Säljarförsäkring

Som säljare kan du bli ersättningsskyldig för dolda fel. Vi kan erbjuda en försäkring genom Nordic Försäkringsbolag, som ger trygghet till både köpare och säljare.

Försäkra dig om en trygg försäljning av din bostad!

En säljares skyldighet att ersätta dolda fel

Du som säljare av en fastighet har skyldighet att ersätta köparen för dolda fel som denne kan upptäcka upp till 10 år efter att köpa ren tillträtt huset! Detta oavsett hur många gånger fastigheten säljs efter att du flyttat ut.

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel kan vara allting från skadedjur, mögel till fuktskador och konstruktionsfel och kan resultera i stora kostnader som du alltså kan vara skyldig att betala för.
En förutsättning för att ett fel skall klassas som dolt är att;

  • köparen inte med fog kunnat förvänta sig ett dylikt fel med tanke på t ex husets ålder och konstruktion,
  • det inte upptäcktes eller borde upptäckts vid en undersökning av huset,
  • felet eller orsaken till felet inte nämndes i besiktnings-protokollet som en riskkonstruktion,
  • köparen följt besiktningsmannens rekommendation om vidare teknisk undersökning.

Är felet inte dolt har säljaren enligt lagen ingen skyldighet att ersätta köparen och köparen får därför själv bekosta reparationer. Visar det sig att det är ett ersättningsbart dolt fel utbetalas ersätt ning med avdrag för självrisken.

Varför teckna Försäkring för Säljare?

Försäkringen täcker (med vissa undantag, se istick) den ersättning för dolda fel i den sålda bostaden som kan bli aktuell i upp till 10 år efter försäljningen.
Den omfattar även att försäkringsgivaren för din talan om köparen skulle ställa krav mot dig samt betalar utrednings- och eventuella rättegångskostnader å dina vägnar. Detta oavsett om det visar sig vara ett dolt fel eller inte.

Försäkringen förutsätter att en professionell besiktning av opartisk besiktningsman redan gjorts! Detta innebär att både du som säljare och din köpare undviker obehagliga upptäckter senare i processen. Risken för hävning eller avdrag på köpeskilling minskar väsentligt.

Detta ger både dig som säljare och din köpare en större trygghet!

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida. Jordabalken 4

Bytaboendeförsäkring

Nu finns det en försäkring för dig som hittat ett nytt hem och därmed står i begrepp att sälja ditt gamla. Om du fått tillträde till ditt nya boende och det gamla inte blivit sålt står du plötsligt med kostnader för båda. Då träder försäkringen in och betalar för det gamla boendet. Med vår byta-boende-försäkring skyddas du mot dubbel boendekostnad.

Så gäller försäkringen:

Ersätter nettoränte- och driftskostnader med upp till 10 000 kronor per månad. Vid skada skall kvitton och verifikationer uppvisas.

Exempel på driftskostnader som ersätts är uppvärmning, el, vatten, avlopp, försäkring, sophämtning, fastighetsskatt, vägavgift, samfällighetsavgifter och avgift för bostadsrätt.

Försäkringen har en karens på 3 månader, räknat från uppdragsavtal, då ingen ersättning utgår. Efter karensen betalar försäkringen ut ersättning i maximalt 3 alternativt 6 månader, beroende på vilken försäkringsperiod du valt.

Besiktning

Vi hjälper till att ordna med en korrekt besiktning av ditt boende. Som köpare har du dessutom undersökningsplikt. En korrekt besiktning som utförs före försäljningen ger trygghet till både dig som säljare och köpare.

Energideklaration

För dig som ska sälja din villa! Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som säljs energideklareras.

Vad är en energideklaration?

I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan också bidra till en bättre inomhusmiljö och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varför behövs energideklaration?

Syftet är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig! Besök också Boverket.

Homestyling

För att öka värdet vid en försäljning kan det löna sig att lägga lite extra tid inför visningen. Ibland kanske man behöver rensa ut gamla möbler, måla om och förbättra belysning för att ge en mer rättvisande bild av din bostad. Vi har en bra kontakt för homestyling.

Visa din bostad från dess bästa sida!

Kontakta oss så hjälper vi dig att boka in en konsultation!